Відомості про здійснення регуляторної діяльності
Відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” в районі проводяться заходи щодо реалізації цілісної регуляторної політики щодо усунення економічних, організаційних перешкод у сфері розвитку підприємництва шляхом підготовки і затвердження планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, прийняття, перегляду та відстеження їх результативності.
Для забезпечення прозорості процесу прийняття регуляторними органами рішень щодо регулювання сфери господарської діяльності визначені офіційні друковані видання для оприлюднення документів, підготовлених у процесі розробки регуляторних актів. Офіційним друкованим виданням, в якому оприлюднюються регуляторні акти,  є районний часопис „Голос народу” та Web-сайт райдержадміністрації (http://  www. Pustomyty. gоv. ua/.).  
З метою проведення ефективної регуляторної політики в районі підготовлено та затверджено план регуляторних актів райержадміністрації, в червні місяці ц.р. внесено зміни до плану, який розміщено на офіційному сайті райдержадміністрації (http://  www. Pustomyty. gоv. ua/.).  Щоквартально проводиться моніторинг прийнятих регуляторних актів. Протягом 2014 року  прийнято два регуляторних акти. 
Посадові особи, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

 

 Городечний Повло Михайлович

Перший заступник голови райдержадміністрації

Корилкевич Петро Васильович

Начальникюридичного відділурайдержадміністрації

Савка Мирослава Василівна

В.о. начальника відділу економічного розвитку, інфраструктури та торгівлірайдержадміністрації