Доручення голови РДА

alt

УКРАЇНА
ДОРУЧЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
м.Пустомити, Львівської області
 
9 квітня 2013 року                                                № 10
 
 
З метою оцінки ефективності виконання Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Пустомитівському районі на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням сесії Пустомитівської районної ради від 21 лютого 2013 року №326:
 
Л.Максиму, В.Гулаю, С.Чумаку, Р.Миськіву, М.Лісній, В.Ващуку,
міському, селищному та сільським головам
1. Подавати відділу економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації інформацію про хід виконання,  Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Пустомитівському районі на 2013-2015 роки відповідно до її розділів за встановленою формою звітності згідно з додатком 1,2,3,4.
Інформацію подавати супровідним листом,  пояснювальною запискою з аналізом стану і проблем малого і середнього підприємництва в регіоні, реалізації програм.
ТЕРМІН: ЩОКВАРТАЛЬНО ДО 10 ЧИСЛА
НАСТУПНОГО МІСЯЦЯ
 
Р.Миськіву, І.Либику, А.Гаріну, В.Лейнику,
В.Тимчуку, Б.Гуменному
2. Подавати відділу економічного розвитку та торгівлі дані щодо кількості проведених перевірок фінансово-господарської та іншої діяльності суб'єктів малого і середнього підприємництва за встановленою формою звітності згідно з додаток 5.
ТЕРМІН: ЩОКВАРТАЛЬНО ДО 10 ЧИСЛА
НАСТУПНОГО МІСЯЦЯ
 
В.Прокоповичу
3. Подавати відділу економічного розвитку та торгівлі основні показники стану розвитку малого і середнього підприємництва Пустомитівського району за встановленою формою звітності згідно з додатком 3,4.
ТЕРМІН: ЩОКВАРТАЛЬНО ДО 10 ЧИСЛА
НАСТУПНОГО МІСЯЦЯ
 
А.Мерцало
4. Узагальнювати подані матеріали та зведену  інформацію про хід виконання  Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Пустомитівському районі на 2013-2015 роки  за встановленою  формою звітності згідно з додатком 1,2,3,4,5.
Інформацію подавати супровідним листом, пояснювальною запискою з аналізом стану і проблем малого і середнього підприємництва в регіоні, реалізації програм.
ТЕРМІН: ЩОКВАРТАЛЬНО Д О 15 ЧИСЛА
НАСТУПНОГО МІСЯЦЯ
 
6.Контроль за виконанням доручення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації В.М.Шаповала.
 
Голова районної державної
           адміністрації                                                                                                                І.М.ЧОПКО
 
 
 
                                                                                                            Додаток 1
                                                                                                            до доручення голови районної
                                                                                                            державної адміністрації
                                                                                                            від 9 квітня 2013 року
                                                                                                            №10
Відомості
про стан фінансування Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Пустомитівському районі на 2013-2015р.р. 
за                               201__ року.
(квартал, півріччя, 9-ть місяців, рік)

з/п

Джерела фінансування

Затверджено коштів на ________ рік, тис. грн.

Витрачено коштів, тис. грн.

у звітному періоді

з початку року

1.

Державний бюджет

 

 

 

2.

Місцевий бюджет

 

 

 

3.

Інші джерела

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 
Керівник апарату
райдержадміністрації                                                                                                            Ю.В.ТКАЧ
 
 
 
                                                                                                            Додаток 2
                                                                                                            до доручення голови районної
                                                                                                            державної адміністрації
                                                                                                            від 9 квітня 2013 року
                                                                                                            №10
Структура фінансування заходів Програми

з/п

Назва заходу

Сума фактично витрачених коштів, тис. грн.

 

 

бюджетних

позабюджетних

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Керівник апарату
райдержадміністрації                                                                                                           Ю.В.ТКАЧ
 
 
 
                                                                                                            Додаток 3
                                                                                                            до доручення голови районної
                                                                                                            державної адміністрації
                                                                                                            від 9 квітня 2013 року
                                                                                                            №10
Основні показники стану розвитку
та підтримки малого і середнього підприємництва в Пустомитівському районі  за  _____________20__ рік
(квартал, півріччя, 9-ть місяців,рік)

№ з/п

Показник

 

1.

Кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва, одиниць

в т.ч.:

 

суб'єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб - підприємців)

 

суб'єктів середнього підприємництва (юридичних та фізичних осіб - підприємців)

 

2.

Чисельність працюючих у суб'єктів малого і середнього підприємництва, осіб

в т.ч.:

 

у суб'єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб - підприємців)

 

у суб’єктів середнього підприємництва (юридичних та фізичних осіб – підприємців)

 

3.

Частка малих і середніх підприємств у загальному випуску продукції (робіт, послуг), %

 

4.

Частка надходжень від суб'єктів малого і середнього підприємництва до бюджетів всіх рівнів, %

 

5.

Кількість зареєстрованих фермерських господарств, одиниць

 

Площа земельних ділянок, що використовуються фермерськими господарствами, га

 

6.

Кількість навчальних закладів, одиниць

з них:

 

що здійснюють навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації за напрямами з основ ведення підприємницької діяльності

 

7.

Кількість об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, одиниць

з них:

 

бізнес-центри

 

бізнес-інкубатори

 

технопарки

 

небанківські установи (з них кредитні спілки)

 

фонди підтримки підприємництва (з них: регіональні фонди та фонди створені УФПП)

 

інші

 

8.

Кількість громадських об'єднань суб'єктів підприємництва, одиниць

 

9.

Кількість координаційних, галузевих рад

 

10.

Обсяг відшкодування відсотків за кредити, отримані для реалізації інвестиційних проектів, в рамках Програми, тис. грн.

 

11.

Кількість підтриманих бізнес-проектів, одиниць

 

12.

Загальна сума кредитів, наданих в рамках Програми, тис. грн.

 

13.

Кількість бізнес проектів профінансованих в рамках реалізації Програми, одиниць

 

14.

Загальна сума кредитів, наданих в рамках Програми

 

15.

Залучення суб'єктів малого і середнього підприємництва до виконання робіт/послуг за державні кошти:

загальні обсяги замовлень, тис. грн.;

кількість замовлень, одиниць;

відсоток до загальної кількості замовлень в регіоні, %

 

16.

Кількість безробітних, які отримали фахову підготовку у сфері здійснення та організації підприємницької діяльності, осіб

 

17.

Кількість проведених в рамках Програми навчальних семінарів, тренінгів, осіб

 

18.

Кількість учасників семінарів, тренінгів, проведених в рамках Програми, осіб

 

 
Керівник апарату
райдержадміністрації                                                                                                           Ю.В.ТКАЧ
 
                                                                                                            Додаток 4
                                                                                                            до доручення голови районної
                                                                                                            державної адміністрації
                                                                                                            від 9 квітня 2013 року
                                                                                                            №10
Відомості
про стан виконання Регіональної програми розвитку малого і середнього  підприємництва
у Пустомитівському районі на 2013-2015 рр. за_________________20__ р.
 
Примітка: заповнюється інформація про стан виконання заходів, запланованих на звітний період. В графі “Стан виконання...” описуються конкретні дії виконавців регіональної програми щодо створення сприятливого .підприємницького середовища в регіоні за розділами програми і коротко отриманий ефект. Наприклад: перелік рішень, розпоряджень держадміністрації, рівень зменшення розмірів місцевих податків і зборів; теми проведених “круглих столів”, кількість засідань координаційної ради, зменшення кредитних ставок, пільгові коефіцієнти орендних ставок. В графі “Суми витрачених коштів” вказуються конкретні суми (прямі витрати), пов'язані із створенням умов для доступу суб'єктів малого і середнього підприємництва до кредитів, інвестицій, держзамовлень (суми самих кредитів, інвестицій, держзамовлень, бізнес-проектів, одноразової допомоги по безробіттю, винятком є відшкодування відсотків ставок за кредити, фінансування окремих бізнес-проектів, якщо кошти на ці заходи безпосередньо враховані у  вартості програми.
 
Керівник апарату
райдержадміністрації                                                                                                             Ю.В.ТКАЧ
 
 

 

 

alt

УКРАЇНА
ДОРУЧЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
м.Пустомити, Львівської області
 
21 березня 2013 року                                                                                                  №9
 
 
Про проведення місячника озеленення, прибирання та благоустрою і
Дня довкілля
 
З метою виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 18 березня 2013 року №118 «Про проведення місячника озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля», надання допомоги міській, селищній та сільським радам в організації робіт по благоустрою територій населених пунктів району, проведення належного контролю за виконанням запланованих зазначеним розпорядженням заходів та своєчасного інформування оргкомітету про проведену роботу:
 
Керівникам установ бюджетної сфери
(згідно з додатком)
1. На закріплених територіях сприяти органам місцевого самоврядування щодо своєчасного виконання заходів по проведенню місячника  озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля.
2. Про проведену роботу в описовій формі та відповідно до додатків 3,4 розпорядження голови райдержадміністрації від 18 березня 2013 року №118 «Про проведення місячника озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля» інформувати відділ житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації щосереди до 14.00 год. та подати кінцевий звіт 24 квітня 2013 року.
3. Приймати участь у засіданнях оргкомітету по проведенню місячника з озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля.
Щосереди в16.00 год.
 
Л.Рибак
4. Узагальнену інформацію подавати на засідання оргкомітету по проведенню місячника з озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля.
Щосереди до 16.00 год.
 
Голова районної державної
           адміністрації                                                                                                                І.М.ЧОПКО
 
 
 
                                                                                                                 Додаток
                                                                                                                 до доручення голови
                                                                                                                 райдержадміністрації
                                                                                                                 від 21 березня 2013 року
                                                                                                                 №9
Список керівників установ бюджетної сфери
закріплених за органами місцевого самоврядування

п/п

Назва установи

Прізвище, ім’я, по батькові

Назва органу місцевого

самоврядування

1

Центральна районна лікарня

Лабай

Іван Михайлович

Давидівська с/р,

Оброшинська с/р.

2

Центральна районна лікарня

Векляк

Володимир Ярославович

Чижиківська с/р;

Старосільська с/р.

3

Центральна районна лікарня

Книш

Михайло Степанович

Щирецька селищна рада,

Борщовицька с/р.

4

Щирецька міська лікарня

Самойленко

Микола Петрович

Гуменецька с/р,

Соколівська с/р;

Пісківська с/р.

5

Зимноводівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

Гонсьор

Роман Броніславович

Зимноводівська с/р,

Конопницька с/р.

6

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Лісна

МирославаМихайлівна

Сороки-Львівська с/р,

Ямпільська с/р,

Пікуловичівська с/р.

7

Відділ культури

райдержадміністрації

Салагай

Василь Миколайович

Дмитрівська с/р,

Кротошинська с/р.

8

Начальник відділення державної казначейської служби у Пустомитівському районі

Говенко

ВолодимирЄвстахович

Годовицько-Басівська с/р,

Скнилівська с/р.

9

Пустомитівський районний

центр зайнятості населення

Чумак

Степан Миколайович

Звенигородська с/р,

Винничківська с/р.

10

Пустомитівська об’єднана

державна фінансова інспекція

Либик

Ігор Михайлович

Чишківська с/р,

Підберізцівська с/р.

11

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Степований

Микола Володимирович

Верхньобілківська с/р,

Чорнушовицька с/р,

Миколаївська с/р.

12

Територіальний центр по обслуговуванню одиноких

Томчишин

Володимир Ярославович

Семенівська с/р,

Поршнянська с/р,

Лапаївська с/р.

13

Фінансове управління райдержадміністрації

Максим

ЛюбомирЯрославович

Пустомитівська м/р,

Гамаліївська с/р,

Сокільницька с/р.

14

Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації

Ващук

Віктор Миколайович

Зубрянська с/р,

Пасіки-Зубрицька с/р,

15

Відділ Держземагенства у Пустомитівському районі

Мигаль

Роман Васильович

Раковецька с/р,

Вовківська с/р.

16

Управління статистики у Пустомитівському районі

Прокопович

Володимир Степанович

Містківська с/р,

Ставчанська с/р.

17

Пустомитівське районне управління Головного управління Держсанепідслужби у Львівській області

Тимчук

Василь Миколайович

Солонківська с/р,

Жирівська с/р.

18

Управління ветеринарної медицини у Пустомитівському районі

Гуменний

Богдан Михайлович

Миклашівська с/р,

Лисиничівська с/р.

 
Керівник апарату
райдержадміністрації                                                                                                            Ю.В.ТКАЧ
 

 

 

 

alt

УКРАЇНА
ДОРУЧЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
м.Пустомити, Львівської області
 
18 березня 2013 року                                                                                                  №8
 
З метою виконання рішення Колегії районної державної адміністрації від 28 лютого 2013 року «Про стан виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік та підсумки роботи територіально-господарського комплексу району у 2012 році»:
 
В.Гулаю, М.Лісній, В.Салагаю, І.Лабаю, Л.Рибак
1. Проаналізувати причини невиконання окремих завдань Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2012 рік і вжити відповідних заходів щодо їх виконання протягом 2013 року.
Термін: до кінця 2013 року
 
М.Степованому, А.Мерцалу
2. Активізувати роботу робочої групи з питань легалізації робочих місць та районної комісії  з питань забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових бюджетних коштів та з контролю за своєчасністю виплати заробітної плати підприємствами, організаціями та установами району.
Термін: протягом року
 
3. Контроль за виконанням доручення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації В.Шаповала.
 
Голова районної державної
           адміністрації                                                                                                                І.М.ЧОПКО
 
 
 
 
alt
УКРАЇНА
ДОРУЧЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
м.Пустомити, Львівської області
 
18 березня 2013 року                                                                                                  №7
 
 
На виконання рішення Колегії районної державної адміністрації від 28 лютого 2013 року №2 «Про дотримання вимог законодавства в частині проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у районній державній адміністрації»:
 
В.Шаповалу
1. В повній мірі дотримуватись вимог чинного законодавства про державну службу щодо проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців районної державної адміністрації.
Термін: Постійно
 
Б.Дулібі
2. Підготувати зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації про затвердження Переліку питань з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної державної адміністрації з обов’язковим зазначенням норм чинного законодавства України.
Термін: До 1 квітня 2013 року
 
3. Провести семінар-нараду із секретарями виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування, які відповідальні за ведення кадрової роботи., з питань проведення конкурсу на заміщення вакантних посад осіб органів місцевого самоврядування та спеціальної перевірки.
Термін: До 1 травня 2013 року
 
Голова районної державної
           адміністрації                                                                                                                І.М.ЧОПКО

 

 

 

 

alt

УКРАЇНА

ДОРУЧЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
м.Пустомити, Львівської області
 
15 лютого 2013 року                                                                                                   №6
 
 
Відповідно до ст.5 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 року №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»
 
Керівникам управлінь, відділів та структурних підрозділів
районної державної адміністрації
1. Забезпечити приведення положень про управління, відділи та структурні підрозділи районної державної адміністрації у відповідність до вимог Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, враховуючи методичні рекомендації з розроблення положень про структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, затверджені міністерствами відповідно до галузевих повноважень, необхідних для реалізації державної політики у відповідній сфері.
Термін до 01.03.2013 року
 
2. Контроль за виконанням доручення залишаю за собою.
 
Голова районної державної
адміністрації                                                                                                                           І.М.ЧОПКО
 
 
 
 
alt
УКРАЇНА
ДОРУЧЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
м.Пустомити, Львівської області
 
15 лютого 2013 року                                                                                                   №5
 
З метою забезпечення підготовки оперативної інформації щодо підсумків соціально-економічного розвитку району:
 
 
Р.Миськіву, Л.Максиму, В.Гулаю, М.Степованому, С.Чумаку
1. Надавати відділу економіки райдержадміністрації для узагальнення щомісячну інформацію згідно з формою, що додається. 
ТЕРМІН: ДО 5 ЧИСЛА МІСЯЦЯ
НАСТУПНОГО ЗА ЗВІТНИМ ПЕРІОДОМ

 

 
А.Мерцалу
2. Забезпечити підготовку та надання керівництву райдержадміністрації щомісячної інформації щодо підсумків соціально-економічного розвитку району згідно з формою, що додається. 
ТЕРМІН: ДО 10 ЧИСЛА МІСЯЦЯ
НАСТУПНОГО ЗА ЗВІТНИМ ПЕРІОДОМ

 

 
3. Контроль за виконанням доручення покласти на першого заступника голови райдержадміністрації В.Шаповала.
 
Голова районної
державної адміністрації                                                                                                       І.М.ЧОПКО
 
 
 
                                                                                                                 Додаток
                                                                                                                 до доручення голови
                                                                                                                 райдержадміністрації
                                                                                                                 від 15 лютого 2013 року
                                                                                                                 №5
Підсумки
соціально-економічного розвитку району
за_________________2013 рік

Показник

Один.

виміру

2012 рік

2013 рік

2013р.

в % до

2012р.

Обсяг реалізації промислової продукції

млн. грн.

 

 

 

Обсяг валового виробництва сільськогосподарської продукції

млн. грн.

 

 

 

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

- м’ясо

тис.тонн

 

 

 

- молоко

тис.тонн

 

 

 

- яйця

млн.штук

 

 

 

- зернові

тис.тонн

 

 

 

- овочі

тис.тонн

 

 

 

- картопля

тис.тонн

 

 

 

- цукрові буряки

тис.тонн

 

 

 

Обсяг будівельних робіт

млн. грн.

 

 

 

Обсяг капітальних інвестицій, всього

млн. грн.

 

 

 

у т.ч.  в основний капітал

млн. грн.

 

 

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій

тис. дол. США

 

 

 

Обсяг роздрібного товарообороту

млн. грн.

 

 

 

Обсяг послуг наданих населенню

млн. грн.

 

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

 

 

 

- обсяг експорту товарів

тис. дол. США

 

 

 

- обсяг імпорту товарів

тис. дол. США

 

 

 

Кількість суб’єктів підприємництва

од.

 

 

 

у т.ч. – юридичних осіб

од.

 

 

 

- фізичних осіб

од.

 

 

 

Бюджет:

 

 

 

 

- надходження до Зведеного бюджету України

млн. грн.

 

 

 

- до загального фонду місцевого бюджету

млн. грн.

 

 

 

Недоїмка до бюджетів усіх рівнів по податкових зобов’язаннях

млн. грн.

 

 

 

Рівень середньомісячної заробітної плати

грн.

 

 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати

тис. грн.

 

 

 

Чисельність офіційно зареєстрованих безробітних

осіб

 

 

 

Створення нових робочих місць

од.

 

 

 

Рівень виконання річного плану зі створення нових робочих місць

%

 

 

 

 
Керівник апарату районної
державної адміністрації                                                                                                       Ю.В.ТКАЧ
 

 

 

 

alt

УКРАЇНА

ДОРУЧЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
м.Пустомити, Львівської області
 
12 лютого 2013 року                                                                                                   №4
 
На виконання доручення першого заступника голови обласної державної адміністрації від 7 лютого 2013 року №11, з урахуванням початку потепління, інтенсивного танення снігу,  можливого утворення крижаних заторів і з метою своєчасної організації заходів з протидії підтопленню населених пунктів області:
 
Р.Ковалику, В.Гладуну, А.Гаріну,
міському, селищному, сільським головам
1. Забезпечити виконання заходів щодо проведення постійного моніторингу гідрологічної обстановки на водних об’єктах, прогнозування виникнення можливих надзвичайних ситуацій внаслідок цього та інформування установ, підприємств та організацій, населення щодо їх розвитку на підпорядкованих адміністративних територіях.
Термін: на період пропуску повені та сходження криги
2. Уточнити розрахунки сил та засобів, що можуть бути залучені до виконання робіт з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій гідрологічного характеру.
Термін: до 22 лютого 2013 року
3. Уточнити плани взаємодії при виконанні спільних заходів під час пропуску повені і сходження криги.
Термін: до 22 лютого 2013 року
4. Забезпечити належну взаємодію всіх причетних до пропуску повені та сходження криги спеціалізованих служб цивільного захисту, установ, підприємств та організацій незалежно від форм власності при реагуванні на ускладнення повеневої обстановки та залучення необхідної кількості сил та засобів, з метою недопущення її переростання до рівня надзвичайної ситуації, та своєчасного надання допомоги людям, які потерпіли від повені та сходження криги.
Термін: до 22 лютого 2013 року
 
І.Винару, Й.Кузняку, Л.Рибак,
міському, селищному, сільським головам
5. Організувати виконання практичних заходів щодо очищення систем ливневої каналізації, дренажних систем, русел малих річок в межах населених пунктів, водопропускних споруд під автомобільними мостами та дорогами від побутового сміття, залишків дерев та кущів, забезпечити їх безперебійну роботу в умовах пропуску повені, водопілля та сильних дощових опадів. 
Термін: до 28 лютого 2013 року

 

 
Р.Ковалику, Й.Кузняку, І.Винару
міському, селищному, сільським головам
6. Провести обстеження відомчих об’єктів державної та комунальної власності, за потреби, невідкладно провести роботи з ремонту водозахисних споруд, нарощування дамб для захисту населених пунктів, об’єктів господарювання та дорожньої інфраструктури від шкідливої дії вод.
Термін: до 28 лютого 2013 року
 
В.Гладуну, А.Гаріну, Р.Ковалику
начальникам районних спеціалізованих служб цивільного захисту,
міському, селищному, сільським головам
7. Визначити у складі регіонального, місцевих і відомчих резервів МТР, призначених для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, необхідний аварійний запас пально-мастильних, будівельних та сипучих матеріалів, мішків, засобів освітлення, захисного одягу, шанцевого інструменту тощо, перевірити його готовність для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, викликаних руйнівною дією води, та відновлення нормальної життєдіяльності постраждалого населення. Забезпечити його завчасне  розміщення поблизу зон можливих затоплень.
Термін: до 28 лютого 2013 року 
 
В.Гладуну, А.Гаріну, 
8. Оперативно висвітлювати в засобах масової інформації питання про розвиток та хід весняної повені, льодоходу та дощових паводків, заходи щодо забезпечення захисту населення і об’єктів господарювання, а також правила поведінки населення в цих умовах.
Термін: на період пропуску повені
та сходження криги
 
Усім відповідальним виконавцям
9. Інформацію про виконання доручення подавати в відділ з питань розвитку інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації для узагальнення.
Термін: на період пропуску повені
та сходження криги
10. Контроль за виконанням доручення покласти на відділ з питань розвитку інфраструктури та цивільного захисту (В.Гладун).
 
Голова районної державної
         адміністрації                                                                                                                І.М.ЧОПКО 
 
 
 
 
alt
УКРАЇНА
ДОРУЧЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
м.Пустомити, Львівської області
 
1 лютого 2013 року                                                                                                     №3
 
З метою виконання доручення голови обласної державної адміністрації
від 25.01.2013 №9/0/6-13
"Про підвищення рівня безпеки використання газу в побуті":
 
Міському, селищному та сільським головам,
керівникам підприємств, установ та організацій 
1. Провести, в межах своїх повноважень, в населених пунктах району місячник безпеки використання газу в побуті.
Термін: до 28 лютого 2013 року
2. Забезпечити:
2.1. Необхідну кількість працівників комунальних підприємств для виконання робіт з перевірки та прочистки димових і вентиляційних каналів.
Термін: до 15 лютого 2013 року
2.2. Проведення перевірки щодо дотримання суб’єктами у сфері житлово-комунального господарства законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядку і правил стосовно утримання, обслуговування та експлуатації димових і вентиляційних каналів, газового обладнання в житлових будинках усіх форм власності.
Термін: щомісячно
до 15 лютого 2013 року
2.3. Завершення роботи з паспортизації димових і вентиляційних каналів житлових будинків.
Термін: до 15 лютого 2013 року
2.4. Виконання комунальними підприємствами та об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків вимог щодо перевірки ліцензованими організаціями димоходів і вентиляційних каналів, газового обладнання в котельнях зі складанням відповідних актів обстеження.
Термін: постійно
2.5. Проведення перевірки приміщень загального користування у житлових і громадських будинках (підвальних, горищних та інших вбудованих чи прибудованих) щодо недопущення зберігання балонів зрідженого газу.
Термін: до 15 лютого 2013 року
 
2.6. Інформацію на п.2.1-2.5 подавати відділу житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації.
Термін: щомісячно до 15 числа
 
2.7. Відділу житлово-комунального господарства та будівництва райдерж-адміністрації узагальнити інформацію та інформувати Департамент житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації.
Термін: щомісячно до 20 числа
 
А.Гаріну, В.Гладуну,
міському, селищному та сільськими головами
3. Вжити заходів щодо виявлення та ліквідації індивідуальних газобалонних установок, які зберігаються у житлових будинках понад два поверхи.
Термін: до 15 лютого 2013 року
 
4. Запропонувати роботодавцям обладнати території автомобільних газозаправних станцій і пунктів засобами відеоспостереження та вжити заходів щодо недопущення  несанкціонованого наповнення побутових балонів.
Термін: до 15 лютого 2013 року
 
А.Гаріну, Р.Кулиняку, М.Лісній,
міському, селищному та сільськими головами
5. Спільно організувати проведення в закладах освіти району лекцій, семінарів з безпечного використання газу в побуті.
Термін: до 28 лютого 2013 року
 
А.Гаріну, Р.Кулиняку , В.Гладуну, Л.Рибак,
міському, селищному та сільським головам
6. Провести в місцевих засобах масової інформації агітаційну кампанію щодо безпечного використання газу в побуті.
Термін: до 28 лютого 2013 року
 
Л.Рибак, Р.Кулиняку, М.Степованому,
міському, селищному та сільським головам
7. Спільно розробити програму щодо заміни непридатного для використання побутового газового обладнання малозабезпеченим громадянам району.
Термін: протягом I кварталу
2013 року
8. Контроль за виконанням доручення покласти на заступника голови райдержадміністрації Ю.Ткача.
 
Голова районної
державної адміністрації                                                                                                                   І.М.ЧОПКО

 

 

 

 

alt

УКРАЇНА
ДОРУЧЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
м.Пустомити, Львівської області
 
15 січня 2013 року                                                                                                      №2
 
 
На виконання рішення Колегії районної державної адміністрації від 26 грудня 2012 року №34 “Про виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту в Пустомитівському районі у 2012 році”:
 
М.Лісній
1.Брати участь у заходах відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів управління з питань фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації.
2.Проводити районні заходи серед учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, молоді, ветеранів спорту, осіб з обмеженими фізичними можливостями.  
3.Збільшувати кількість учнів загальноосвітніх шкіл, охоплених заняттями фізичною культурою в позаурочний час (факультативи, гурткова робота).
4.Сприяти проведенню занять з фізичної культури в молодших класах спеціалістами з   фізичної культури та спорту.
5.Проводити нагородження переможців та призерів районних змагань серед школярів  дипломами та грамотами.
6.Брати участь  в обласних освітніх фізкультурно-оздоровчих заходах.
7.Приділяти увагу зміцненню матеріальної бази для занять фізичною культурою та спортом на території району.
Термін: протягом року
8.Проводити:
8.1.Нагородження кращих сільських рад, спортсменів та тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, ветеранів спорту, громадських діячів за підсумками роботи за звітний період (рік).
8.2.Відзначення працівників сфери фізичної культури та спорту до Дня фізичної культури  та спорту.
Термін: один раз в рік
 
Головам міської, селищної та сільських рад:
9.Рекомендувати здійснювати облаштування та ремонт спортивних майданчиків, футбольних полів, що знаходяться на території відповідно міської, селищної та сільських рад, проводити фізкультурно-оздоровчі заходи серед сільської молоді, ветеранів спорту.
Термін: протягом року
 
Р.Карбівнику
11.Проводити фізкультурно-оздоровчі заходи серед сільського населення, молоді, ветеранів спорту, підприємств, установ та організацій.
12.Брати участь в обласних змаганнях відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів Львівської організації ФСТ “Колос”.
Термін: протягом року
 
Ю.Яремко І.Левицькій, М.Тораку
13.Приділяти увагу розвитку дитячо-юнацького спорту, забезпечувати необхідні умови для підготовки та участі юних спортсменів спортивних шкіл в обласних та Всеукраїнських заходах, визначати щорічні рейтинги серед спортсменів, тренерів спортивних шкіл, забезпечувати позитивну динаміку зростання рівня підготовки спортсменів вищих розрядів.
Термін: протягом року
 
Голова районної державної
           адміністрації                                                                                                                І.М.ЧОПКО
 
 

alt

УКРАЇНА
ДОРУЧЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
м.Пустомити, Львівської області
 
15 січня 2013 року                                                                                                      №1
 
 
Відповідно до наказу Головного управління державної служби України від 31 жовтня 2003 року №122 «Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань» із змінами, внесеними наказом Головного управління державної служби України від 4 листопада 2009 року №326 та розпорядження голови районної державної адміністрації від 29 грудня 2009 року №955 «Про затвердження Порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань»:
 
Заступникам голови, заступникові
керівникові апарату районної
державної адміністрації
1. Провести щорічну оцінку виконання керівниками відділів апарату, структурних підрозділів районної державної адміністрації покладених на них обов’язків та завдань у 2012 році , зазначеними у додатку 1.
Термін :До 5 лютого 2013 року
 
2. Оцінювання заступників голови та заступника керівника апарату – начальника відділу фінансово-господарського забезпечення районної державної адміністрації залишаю за собою.
Термін: До 15 лютого 2013 року
 
Керівникам відділів апарату, структурних
підрозділів районної держадміністрації
3. Провести щорічну оцінку виконання державними службовцями відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації  покладених на них обов’язків і завдань у 2012 році.
Термін: До 15 лютого 2013 року
 
4. Інформацію про результати щорічної оцінки державних службовців у структурних підрозділах районної державної адміністрації подати до відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, згідно з додатком 2.
Термін: До 20 лютого 2013 року
 
Голова районної державної
           адміністрації                                                                                                                І.М.ЧОПКО
 
 
 
                                                                                                                 Додаток 1
                                                                                                                 до доручення голови районної
                                                                                                                 державної адміністрації
                                                                                                                 від 15 січня 2013 року
                                                                                                                 №1
СПИСОК
заступників голови, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації,
які підлягають щорічному оцінюванню у 2013 році

Прізвище, ім.я, по батькові

Посада

Чопко Ігор Михайлович

Проводить щорічне оцінювання

1

Шаповала

Володимира Миколайовича

Першого заступника голови районної державної адміністрації

2

Сабари

Любові Львівни

Заступника голови районної державної адміністрації

3

Ткача

Юрія Васильовича

Заступника голови районної державної адміністрації

4

Березової

Зоряни Миронівни

Заступника керівника апарату – начальника відділу фінансово-господарського забезпечення

Шаповал Володимир Миколайович

Проводить щорічне оцінювання

1

Мерцала

Андрія Ярославовича

Начальника відділу економічного розвитку та торгівлі

2

Гулая

Володимира Івановича

Начальника управління агропромислового розвитку

3

Гладуна

Володимира Івановича

Начальника відділу з питань розвитку інфраструктури та цивільного захисту

4

Максима

Любомира Ярославовича

Начальника фінансового управління

Сабара Любов Львівна

Проводить щорічне оцінювання

1

Степованого

Миколи Валодимировича

Начальника управління соціального захисту населення

2

Моти

Володимира Ігоровича

Начальника служби у справах дітей

3

Салагая

Василя Миколайовича

Начальника відділу культури

4

Лісної

Мирослави Михайлівни

Начальника відділу освіти, молоді та спорту

5

Стахів

Тетяни Андріївни

Директора районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Ткач Юрій Васильович

Проводить щорічне оцінювання

1

Ващука

Віктора Миколайовича

Начальника відділу містобудування та архітектури

2

Рибак

Любов Мар’янівну

Начальника відділу житлово-комунального господарства та будівництва

Березова Зоряна Миронівна

Проводить щорічне оцінювання

1

Дуліби

Богдана Степановича

Начальника відділу організаційно – кадрової роботи

2

Корилкевича

Петра Васильовича

Начальника юридичного відділу

3

Четирбука

Юрія Володимировича

Завідувача сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції

4

Панас

Ірини Віталіївни

Начальника загального відділу

5

Дуліби

Ігоря Богдановича

Завідувача архівного сектору

6

Паруса

Юрія Володимировича

Державного реєстратора

7

Довганя

Володимира Богдановича

Завідувача сектору контролю

8

Чабрі

Ірини Петрівни

Начальна відділу ведення Державного реєстру виборців

 
Заступник керівника апарату –
начальник відділу фінансово –
господарського забезпечення                                                                                              З.М.БЕРЕЗОВА
 
 
 
                                                                                                                 Додаток 2
                                                                                                                 до доручення голови районної
                                                                                                                 державної адміністрації
                                                                                                                 від 15 січня 2013 року
                                                                                                                 №1
Інформація
щодо проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями
покладених на них обов’язків і завдань в Пустомитівській районній державній адміністрації
за підсумками роботи у 2012 році
назва структурного підрозділу райдержадміністрації
Заступник керівника апарату –
начальник відділу фінансово –
господарського забезпечення                                                                                                                     З.М.БЕРЕЗОВА
 
 

alt

УКРАЇНА
ДОРУЧЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
м.Пустомити, Львівської області
 
29 грудня 2012 року                                                                                                    №49
 
 
На виконання доручення першого заступника голови обласної державної адміністрації від 25 грудня 2012 року №83, витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2012 року №95:
 
А.Гаріну, І.Іськіву, В.Гладуну, І.Винару, Л.Рибак, І.Лабаю, М.Лісній, В.Салагаю, М.Степованому,
міському, селищному, сільським головам
1.Вжити вичерпних заходів щодо недопущення загрози життю і здоров’ю людей, забезпечити стабільну роботу транспортної інфраструктури, інженерних споруд, ліній зв’язку, систем енерго-, газо- та водопостачання, а також інших систем житлово-комунального господарства, у першу чергу медичних установ, закладів освіти, культури та об’єктів соціальної сфери в складних погодних умовах (сильні снігопади, обледеніння, низькі температури атмосферного повітря).
ТЕРМІН: У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД
 
М.Лісній, І.Лабаю, В.Салагаю, М.Степованому, Л.Рибак
міському, селищному, сільським головам
2.Забезпечити готовність всіх наявних автономних та аварійних джерел енергозабезпечення в закладах освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту та на об’єктах житлово-комунального господарства. 
ТЕРМІН: У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД
3.Вжити заходів щодо надійного функціонування закладів освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту та об’єктів житлово-комунального господарства в умовах можливих низьких температур зимового періоду, не допустити у них розмороження систем тепло- та водопостачання.
ТЕРМІН: У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД
 
Міському, селищному,сільським головам,
І.Підлужному, М.Степованому, В.Моті
4.Посилити контроль у місцях перебування осіб без визначеного місця проживання. Вжити додаткових заходів щодо недопущення обмороження та загибелі таких осіб.
ТЕРМІН: У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД
 
М.Степованому, І.Лабаю,
міському, селищному, сільським головам
5.Вжити необхідних заходів щодо безперебійного забезпечення населення, у тому числі осіб без постійного місця проживання, ліками та соціально значущими продуктами харчування.
ТЕРМІН: У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД
 
Міському, селищному, сільським головам, А.Гаріну
6.При значному пониженні температури атмосферного повітря невідкладно приймати рішення про додаткове розгортання тимчасових (наметових) пунктів обігріву у визначених місцях у межах населених пунктів.
ТЕРМІН: У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД
Л.Рибак,
міському, селищному, сільським головам
7.Привести в готовність до реагування на можливі надзвичайні ситуації зимового періоду комунальні служби та аварійні підрозділи, забезпечити їх всім необхідним для проведення відновних робіт на об’єктах систем життєзабезпечення населення.
ТЕРМІН: У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД
 
Міському, селищному, сільським головам
8.У разі виникнення надзвичайних ситуацій (подій) на об’єктах життєзабезпечення оперативно вживати всіх можливих заходів, залучати наявні матеріально-технічні ресурси та резерви з метою відновлення нормальних умов життєдіяльності населення та функціонування об’єктів різного призначення в найкоротші терміни.
ТЕРМІН: У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД
9.Про виникнення надзвичайних ситуацій (подій) на об’єктах систем життєзабезпечення та інших подій на адміністративних територіях інформувати керівництво району встановленим порядком.
ТЕРМІН: У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД
 
І.ІВинару, Й.Кузняку,
міському, селищному, сільським головам
10.Забезпечити цілодобове чергування спеціалізованої техніки для прибирання снігу та посипання вулично-дорожньої мережі та автомобільних доріг загального користування шляхів міжміського сполучення протиожеледними сумішами.
ТЕРМІН: У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД
 
Міському, селищному, сільським головам,
Й.Кузняку, І.Винару
11.Вживати необхідних заходів щодо забезпечення надійного автотранспортного сполучення в межах та поза межами населених пунктів адміністративних територій району.
ТЕРМІН: ПОСТІЙНО
 
А.Гаріну, В.Гладуну, Л.Рибак, І.Казмірчуку, М.Сосюку, Р.Кулиняку
міському, селищному, сільським головам
12.Забезпечити цілодобове чергування, оперативне реагування та запобігання виникненню аварій у системах тепло-, водо-, електро- і газопостачання підприємств усіх форм власності та ліквідації їх наслідків.
ТЕРМІН: У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД
 
І.Казмірчуку, Р.Кулиняку, Б.Грабовичу, Й.Кузняку, І.Винару
13.Привести в готовність до реагування підпорядковані аварійні підрозділи, забезпечити їх всім необхідним для оперативного проведення відновних робіт у разі виникнення аварій на системах енерго-, газо-, нафтопостачання, зв’язку транспортної інфраструктури.
Термін: у зимовий період
 
Л.Рибак, І.Казмірчуку, Р.Кулиняку, І.Лабаю, М.Лісній
14.Вжити заходів щодо безперебійного забезпечення електроенергією, вугіллям, природним газом населення та підприємств економіки в умовах можливого зниження температури атмосферного повітря, а також у період максимальних навантажень на об’єднану енергосистему України.
ТЕРМІН: У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД
 
Л.Рибак, Р.Кулиняку,
міському, селищному, сільським головам
15.Установити особливий контроль за дотриманням вимог чинного законодавства України, стандартів, правил стосовно експлуатації внутрішньо будинкових систем газопостачання, виконання робіт з утримання та обслуговування димових і вентиляційних каналів житлових будинків всіх форм власності.
ТЕРМІН: У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД
 
В.Гладуну, А.Гаріну, М.Степованому, І.Лабаю, Л.Рибак, Р.Кулиняку
16.Організувати роботу щодо інформування населення про правила безпечної поведінки під час можливих надзвичайних подій, пов’язаних з ускладненням погодних умов та ризиків можливої небезпеки внаслідок цього.
ТЕРМІН: У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД
 
Всім відповідальним виконавцям
17.Інформацію про виконання доручення подавати у відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації для узагальнення  та підготовки доповідей керівництву районної державної адміністрації.
ТЕРМІН: ЩОМІСЯЦЯ, ДО 23 ЧИСЛА
18.Контроль за виконанням доручення покласти на відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації.
 
Голова районної державної
           адміністрації                                                                                                                І.М.ЧОПКО
 
 

alt

УКРАЇНА
ДОРУЧЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
м.Пустомити, Львівської області
 
29 грудня 2012 року                                                                                                   №48
 
На виконання доручення першого заступника голови Львівської обласної державної адміністрації від 29грудня 2012р. №84, з метою вжиття додаткових заходів щодо попередження загибелі людей від переохолодження, відповідно до доручення Віце-премєр-міністра України Вілкула О.Ю. від 28 грудня 2012 року та на виконання факсограми Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 28.12.2012 №01-115/171:
 
Р.Яремі, М.Степованому
1.Створити соціальний патруль у складі представників Пустомитівського РВ ГУ МВС України у Львівській області, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, служби цивільного захисту у Пустомитівському районі та ДПРЧ-25 ГТУ МНС України у Львівській області, Пустомитівської ЦРЛ, Пустомитівської міської ради.
Термін: до 29грудня 2012р.  
 
Р.Яремі, І.Підлужному  
2.Розробити та затвердити маршрути руху соціального патруля.
Термін: 29  грудня 2012 року
 
М.Степованому, Р.Яремі, І.Підлужному, А.Гаріну, М.Книшу
3.Забезпечити соціальний патруль автомобільним транспортом та здійснювати його матеріально-технічне забезпечення.
Термін: у період з 30 грудня 2012 року
по 8 січня 2013 року
 
М.Степованому, Р.Яремі
4. Іформувати населення м.Пустомити про запровадження соціального патрулювання, а також правил безпечної поведінки під час пониження температури атмосферного повітря та ризиків можливої небезпеки внаслідок цього на сайтах Пустомитівської міської ради та Пустомитівської райдержадміністрації.
 Термін: у період з 30 грудня 2012 року
по 8 січня 2013 року
 
Соціальному патрулю
5. Організувати цілодобову роботу із розрахунку 1 патруль на місто Пустомити.
Термін: у період з 30 грудня 2012 року по 8 січня 2013 року
 
6. Свою роботу здійснювати у тісній взаємодії з територіальним центром з обслуговування громадян, районним товариством Червоного Хреста, спираючись на існуючу мережу пунктів обігріву, Пустомитівську ЦРЛ.
Термін: у період з 30 грудня 2012 року по 8 січня 2013 року
 
7. Соціальному патрулю в своїй роботі врахувати наступне:
7.1. Доставку потерпілих від переохолодження проводити залежно від ситуації до найближчого пункту обігріву або лікувального закладу з за діянням для цього бригад швидкої медичної допомоги;
7.2. Завдання щодо попередження загибелі людей від переохолодження виконувати шляхом:
-періодичного обстеження (1 раз на 4 години) території м.Пустомити з найбільшою імовірністю перебування людей, які можуть потребувати допомоги;
-за викликом - при отриманні інформації про людей, яким необхідна допомога з боку соціального патруля.
Термін: у період з 30 грудня 2012 року по 8 січня 2013 року
7.3. Інформацію про результати роботи соціального патруля надавати черговому райдержадміністрації (тел.4-15-49, 2999-269).
Термін: щоденно на 4.00 та 15.00
у період з 30 грудня 2012 року по 8 січня 2013 року
 
Черговому райдержадміністрації
8. Інформацію про виконання доручення подавати до Головного управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації для узагальнення та підготовки доповідей керівництву обласної державної адміністрації та Міністерства надзвичайних ситуацій України.
Термін: щоденно на 4.00 та 15.00
у період з 30 грудня 2012 року по 8 січня 2013 року
 
9. Контроль за виконанням доручення покласти на першого заступника голови райдержадміністрації В.Шаповала.
 
Голова районної державної
           адміністрації                                                                                                                І.М.ЧОПКО
 
 

alt

УКРАЇНА
ДОРУЧЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
м.Пустомити, Львівської області
 
13 грудня 2012 року                                                                                                    №47
 
 
На виконання Рішення Колегії районної державної адміністрації від 29 листопада №29 «Про виконання «Комплексного плану організаційних заходів щодо профілактики кишкових інфекцій, забезпечення санітарного та епідемічного  благополуччя населення району на період 2011-2015 років»
 
Головам міської, селищної,
сільських рад
1. Розробити програми по ліквідації загрози виникнення ускладнень епідситуації, розглянути на сесіях та передбачити в бюджеті на 2013р. кошти на їх виконання
Термін до15. 01.2013
 
Головам міської, селищної,
сільських рад, працівникам
РВ ГУ МВС України у Львівській
області
2. Проводити  роботу по ліквідації стихійної торгівлі та по запобіганню її виникнення.
Термін: постійно
 
Керівникам підприємств, установ
та організацій
3. Забезпечити  проведення  благоустрою своїх та прилеглих територій.
Термін: постійно
 
4. Забезпечити проведення відомчого контролю за факторами шкідливого впливу на довкілля та умови проживання населення, у тому числі, за викидами в атмосферу, поверхневі водойми, грунт, а також за шумом, вібрацією, електромагнітним випромінюванням тощо.
Термін:постійно
 
Головам дотаційних
сільських рад
  4. Подати в районну державну адміністрацію розрахунки необхідних коштів  для виконання кожної з прийнятих в районі програм протиепідемічного характеру («Районна  програма поводження з твердими побутовими відходами на період 2011-2015 роки», «Програма по ліквідації загрози виникнення ускладнень епідситуації в Пустомитівському районі », «Екологічна програма охорони навколишнього середовища»), затверджених рішенням сесії районної ради від 08.02.2011р. №40.
Термін: до 10.01.2013
 
І.Лабаю
5.Розробити та здійснити план інформаційно-освітніх заходів на 2013 рік, передбачивши в ньому проведення роз’яснювальної роботи та оперативне висвітлення в засобах масової інформації заходів щодо попередження виникнення епідемічних ускладнень.
Термін:до 01.01.2013, протягом
2013  року
 
Заступникові голови
районної державної
адміністрації Ю.Ткачу
6. На підставі поданих сільськими головами інформацій підготувати розрахунки необхідних коштів для  виконання у 2013 році затверджених програм та подати пропозиції районній раді.
                                                                                         Термін:до 20.01.2013
 
Голова районної державної
           адміністрації                                                                                                                І.М.ЧОПКО
 
 
«ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець»

Сторінка 6 з 19