Перелік програм розвитку АПК
 
Інформація про затверджені районні програми з підтримки агропромислового комплексу у 2018 р.
 
 
 
 
Програми підтримки галузі сільського господарства:
ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
- Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів – 66 млн. грн.
 
- Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств – 1 млрд. грн.:
Часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції;
Часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами;
Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;
Здешевлення кредитів.
 
- Державна підтримка розвитку хмелярства, закладання молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними – 300 млн.грн.;
 
- Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників  (часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва)- 945 млн.грн.
 
- Державна підтримка галузі тваринництва – 4 млрд. грн.;
Часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими для покриття витрат, пов’язаних із провадженням діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура;
Часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів,  доїльних залів, підприємств з переробки с/г продукції в частині витрат, профінансованих за рахунок банківських кредитів;
Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності;
Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб;
Часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-мясного та мясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів,ярок і сперми бугаїв та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну цінність.
Часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки с/г продукції.
 
- Надання кредитів фермерським господарствам  - 43,1 млн.грн.
 
ОБЛАСНИЙ БЮДЖЕТ
Комплексна програма підтримки та розвитку агропромислового виробництва Львівської області на 2016-2020 роки  
Напрями фінансування заходів у 2018р.
- Фінансова підтримка суб’єктів господарювання агропромислового комплексу, фізичних осіб шляхом компенсації відсотків за кредитами, залученими у банківських установах, кредитних спілках у національній валюті – 2,5 млн.грн;
(Часткове відшкодування відсотків за кредитами залученими товаровиробниками на виробничі потреби, оновлення матеріально-технічної бази в розмірі до 1,5 облікової ставки НБУ)
 
- Фінансова підтримка суб’єктів господарювання агропромислового комплексу на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів – 14,9 млн.грн.;
(Кредити надаються під 5 відсотків річних терміном до 5-ти років у розмірі, визначеному бізнес –планом, але не більше 500 тис. грн., з відтермінуванням погашення основної суми зобов’язання до 1 року)
 
- Фінансова підтримка сільськогосподарських кооперативів у вигляді часткового відшкодування витрат на придбання саджанців малини – 1,0 млн. грн.;
(фінансова підтримка надається на безповоротній основі за придбані саджанці малини в суб’єктів розсадництва Львівської області в розмірі до 70 відсотків їх вартості, але не більше ніж 500 тис. грн. одному кооперативу)
- Фінансова підтримка суб’єктів господарювання в галузі сільського господарства  у вигляді дотації на площу угідь, на яких проводитимуться заходи із збереження та відтворення родючості грунтів – 1,2 млн.грн.
Розкислення грунтів шляхом внесення вапнякових меліорантів у розмірі до 500грн/га;
Збагачення грунтів біологічним азотом після використання інокулянтів азотфіксуючих мікроорганізмів у розмірі до 160 грн/га;
Сидерація грунтів після проведення посівів сидеральних культур у розмірі до 350 грн/га.