Особливості проведення передпосівного обробітку насіння

altНедобір врожаю зернових від комплексу хвороб сягає до 30%, тобто кожен третій гектар знищують грибкові хвороби. Вже давно доведено, що втрати врожаю від хвороб внаслідок висіву не протруєного насіння за вартістю в десятки разів перевищують заощаджені кошти на протруєння в передпосівний період. Візуальний аналіз партій зерна у багатьох випадках не дає об’єктивної оцінки, оскільки дуже часто має місце прихована інфекція. 

Це явище пов’язане з особливостями патогенезу збудників, часом колонізації рослин, а також погодними умовами. За останні десятиліття через зміни клімату, форми господарювання та технології вирощування сільськогосподарських культур відбулася значна трансформація агробіоценозів, що призвело до суттєвих змін у патогенному комплексі збудників хвороб. Як приклад можна навести зниження частоти ізоляції збудників фузаріозу колоса, які викликають появу типових симптомів, і значне зростання частки патогенів, що можуть розвиватися за посушливих умов і не давати чіткої картини хвороби. Основи стебла викликають хвороби, гриби, які уражують спочатку первинну кореневу систему, і тільки пізніше - вторинну та основу стебла. Зараження сходів відбувається за їхнього контакту з патогенами, що містяться на рослинних рештках та в грунті. В системі захисту сходів рослин озимих зернових культур до останнього часу застосовували протруйники з фунгіцидним діючим компонентом, а сьогодні усе більшого поширення набувають інсекто-фунгіцидні препарати, які захищають сходи не лише від хвороб, але й від шкідників. Застосування інсекто-фунгіцидних протруйників повинно відбуватися лише за необхідністю.

 Мало пошкоджуються основними шкідниками, зокрема злаковими мухами, сходи озимих зернових за пізніх строків сівби, тому їх застосування у цей період є малоефективним. Якщо до весни інсектицидна дія протруйників зникає, то використовувати їх на озимих зернових культурах пізніх строків сівби у більшості випадків недоцільно. За ранніх строків сівби цілком себе виправдовують інсекто-фунгіцидні протруйники. Для змен­шен­ня ри­зиків ви­ник­нен­ня ре­зи­с­тент­ності у ок­ре­мих збуд­ників хво­роб до діючих ре­чо­вин пре­па­ратів слід уни­ка­ти ви­ко­ри­с­тан­ня од­но­го й то­го са­мо­го про­труй­ни­ка або йо­го ана­логів про­тя­гом декількох років. Си­с­тем­ні про­труй­ни­ки слід ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти без­по­се­ред­ньо пе­ред сівбою.

Вже давно доведено, що втрати врожаю від хвороб внаслідок висіву не протруєного насіння за вартістю в десятки разів перевищують заощаджені кошти на протруєння в передпосівний період.

Протруювання насіння є одним із найбільш важливих заходів, який відповідає основному принципу захисту рослин, що дає можливість на ранніх стадіях від насіннєвої, ґрунтової інфекції молоді проростки рослин. Цей захід дає змогу захистити насіння від збудників хвороб, які передаються через насіннєвий матеріал, захищає проростки від пліснявіння в ґрунтових умовах, знижує ураження сходів кореневими гнилями, стимулює ріст рослин. До того ж, це єдиний спосіб захисту зернових культур від хвороб.

Підбираючи протруйник необхідно врахувати види і наявність інфекції в насіннєвому матеріалі, агрокліматичні умови, травмованість і чистоту насіння.

При про­тру­ю­ван­ні насіння слід до­три­му­ва­ти­ся та­ких ви­мог:
1.  во­логість насіння після йо­го про­тру­ю­ван­ня не по­вин­на зро­ста­ти більше ніж на 1%;
2. не­до­пу­щен­ня трав­му­ван­ня насіння у про­цесі йо­го про­тру­ю­ван­ня чи інкру­с­тації;
3.по­вне і рівномірне по­крит­тя по­верхні насіння за­хис­но-сти­му­лю­ю­чи­ми ре­чо­ви­на­ми;
4. до­три­ман­ня нор­ми ви­т­ра­ти пре­па­ратів для кож­ної партії насіння;
5. насіння во­логістю по­над 14% мож­на об­роб­ля­ти не раніше як за 2–3 дні до висіван­ня (за­вчас­не про­тру­ю­ван­ня вик­ли­че зни­жен­ня схо­жості

6.Використовуйте для протруєння чисте, без домішок, непошкоджене насіння, що забезпечить високу якість протруєння;

7.Не використовуйте для протруєння насіння, яке було попередньо протруєне іншими протруйниками.

8.Вибирайте правильний протруйник.

9. Достатній асортимент протруйників, до складу яких входять від однієї до трьох діючих речовин із різних хімічних груп є в багатьох фірмах-постачальниках нашої області.

Досить часто можна почути скарги агрономів, що він вклав багато коштів, а результату очікуваного не одержав. Але це той самий випадок, коли важливо не тільки кількість, але і якість вкладання.

Біопрепарати для протруювання насіння зернових Планриз нормою витрати 2л+400гр/га на тонну насіння від гельмінтоспоріозних, фузаріозних кореневих гнилей, снігової плісняви, борошнистої роси, бурої іржі, листкової плямистості.

В усіх вище вказаних фірмах є протруйники різних хімічних груп, а

саме:

Вітавакс 200ФФ - універсальний протруйник контактно-системної дії, що повнібтю контролює грибкові хвороби, як тверда і летюча сажки, кореневі гнилі, снігова пліснява, плямистості. Норма витрати 2,5 - 3,0 л на тонн насіння;

Гранівіт в.с.к. - кореневі гнилі, летюча сажка, пліснявіння насіння, тверда сажка. норма витрати 2,5-3,0 л/тонну насіння;

Рак сіл 6% - кореневої гнилі, плісняви насіння, твердої сажки тощо, норма витрати на тонну насіння 0,4-0,5 л;
Росток к.с. - кореневої гнилі, плісняви насіння, твердої сажки тощо, норма витрати 0,5 л на тонну насіння;

Ламардор - Ламардор контролює весь спектр кореневих гнилей, ефективний проти збудників снігової плісняви (Fusarium nivale та Microdochium nivale), сажок та інших збудників хвороб, що передаються через насіння та ґрунт, 150 грам на тонну насіння;

  • Максим Стар Висока ефективність проти фузаріозів і снігової плісняви, підвищення урожайності за рахунок позитивного впливу на морфологічні й фізіологічні особливості рослини дає змогу отримати рівномірні сходи, зниження норми висіву завдяки покращенню польової схожості, тривалий захист і зниження ризику виникнення резистентності патогенів норма витрати 1,5-2,0 л на тонну насіння;

Кінтотм-Дуо - норма витрати 2,5-3,0 л/тонну насіння; що містить дві діючі речовини - тритіконазол (20 г/л) і прохлораз (60 г/л) - та зареєстрований для застосування на пшениці ярій і озимій, ячмені ярому та озимому, житі, тритикале. Діючі речовини, що входять до складу препарату, належать до різних хімічних груп і характеризуються різними механізмами дії на патогени, а також мають свої особливості «поведінки» в грунті, на зерні та рослині.

Прохлораз належить до групи імідазолів та володіє локально-системною дією, проникає в насіннєві оболонки й знищує поверхневу інфекцію, а також знезаражує грунт навколо насінини та кореневої системи проростка. Ця діюча речовина має високу ефективність проти фузаріозної, гельмінтоспоріозної та інших видів кореневих і прикореневих гнилей, сітчастої та темно-бурої плямистостей листя, активно діє проти снігової плісняви. Саме завдяки наявності у складі прохлоразу, препарат Кінто™ Дуо виявляє захисну дію проти церкоспорельозної кореневої гнилі.

Кольчуга т.к.с. - 0,5 л на тонну насіння;

Карріоліс т.к.с. - 0,2 л на тонну насіння;

Дивіденд Стар т.к.с. - 1.0 л/тонну насіння.

Протруєне насіння зернових культур має зберігатися в прохолодному сухому приміщенні з вентиляцією. Слід зазначити, що оброблене протруйниками насіння може довго зберігатися, проте його схожість та енергія проростання будуть залежати від фізичних умов зберігання. Тому при використанні насіння, що зберігалося тривалий час необхідно перевірити його на схожість. Насіння, протруєне пестицидними протруйниками, прирівнюється за небезпечністю до пестицидів, а тому при завчасному завезенні у господарства чи за децентралізованого протруювання його необхідно зберігати в спеціальних приміщеннях, ізольованих від складів із продовольчим та фуражним зерном, продовольчими і побутовими товарами.

Категорично забороняється змішувати протруєне насіння із непротруєним, здавати його на хлібоприймальні пункти, використовувати як харчовий продукт, корм для сільськогосподарських, домашніх тварин і птиці.

Не допускається вирівнювати рівень протруєного насіння у сівалці руками, для цього використовують дерев'яні лопатки.

Забороняється використовувати для протруювання насіння пестициди, які не входять до «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».

Усі роботи з протруювання насіння слід проводити з дотримання вимог техніки безпеки під час роботи з пестицидами і агрохімікатами.

 

Державний фітосанітарний інспектор ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області К.І. Верещинська