Які права та соціальні гарантії мають мобілізовані працівники?
altВідповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України, на час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.                     
Працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу» і «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів. 
За  працівниками,  призваними  на  строкову  військову  службу, військову  службу за призовом  під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення  кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого  періоду  або  до  дня  фактичної  демобілізації, зберігаються  місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб-підприємців, в яких вони працювали на час призову.
Таким працівникам  здійснюється  виплата  грошового  забезпечення  за  рахунок  коштів  Державного  бюджету  України  відповідно  до  ЗУ«Про соціальний  і  правовий  захист військовослужбовців  та  членів  їх  сімей». 
За працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають  звільненню  з  військової  служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують  військову службу у зв’язку з прийняттям на військову  службу за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного  контракту, зберігаються місце  роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від  підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, в яких вони  працювали на час призову.
Таким  працівникам   здійснюється   виплата   грошового   забезпечення   за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до  ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».  
Статтею 42 КЗпП України,  гарантовано  переважне  право  на  залишення  на  роботі  при  вивільненні   працівників  у  зв'язку   із   змінами  в  організації  виробництва  і  праці. 
При скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.
За громадянами України, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців. У разі непровадження ними підприємницької діяльності у період проведення мобілізації нарахування податків і зборів таким фізичним особам-підприємцям не здійснюється.
Окрім того, ст.40 ЗУ «Про військовий обов'язок та військову службу» передбачено, що гарантії правового і соціального захисту громадян України, які виконують конституційний обов'язок щодо захисту Вітчизни, забезпечуються відповідно до законів України.                                                                                                                                                         
Лідія Вовк, провідний спеціаліст відділу праці та  організаційно-кадрової  роботи управління соціального захисту населення Пустомитівської РДА