Нові правила опіки дітей в Україні: за що можуть позбавити батьківських прав
alt4 квітня Верховний суд України висловив позицію щодо ухилення від виконання обов’язків по вихованню дитини та визначив головні підстави позбавлення батьківських прав.
Так, у своєму рішенні ВС зазначив, що підстави позбавлення батьківських прав передбачені ч. 1 ст. 164 СК України. Зокрема, п. 2 ч. 1 ст. 164 СК України визначено, що мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо він/вона ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини.
 
Отже, ухилення від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини може бути підставою позбавлення батьківських прав лише за умови винної поведінки батьків, свідомого нехтування обов’язками.
 
Ухилення батьків від виконання своїх обов’язків має місце, коли вони не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя. Також у тому випадку, якщо вони не забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, а також негативно впливають на її фізичний розвиток як складову виховання.
 
Крім того, батьків можуть позбавити прав, якщо вони не спілкуються з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального самоусвідомлення; не прищеплюють дитині культурні та інші цінності; не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі; не виявляють інтересу до її внутрішнього світу; не створюють умов для отримання нею освіти.
 
Зазначається, що позбавлення батьківських прав є винятковим заходом, яка тягне за собою серйозні правові наслідки як для батька (матері), так і для дитини.
 
Незважаючи на те, що позбавлення батьківських прав є крайнім заходом, суд може у окремих випадках при доведеності винної поведінки когось із батьків відмовити в задоволенні позову про позбавлення цих прав.
 
При цьому відповідача заздалегідь попереджають про необхідність змінити ставлення до виховання дитини (дітей) і покладають на органи опіки і піклування відповідальність за виконання ним батьківських обов’язків.
 
Таким чином, позбавлення батьківських прав допускається лише тоді, коли змінити поведінку батьків у кращий бік неможливо, і тільки при наявності вини у діях батьків.